Mikä on sisäisen vastuksen testeri

2023-08-17

Sisäisen vastuksen testeri on testilaite, jota käytetään mittaamaan pariston tai akun sisäistä vastusta. Se arvioi akun sisäisen resistanssin mittaamalla jännitehäviön ja akun läpi virtaavan virran määrän sen purkautuessa.

 

 Mikä on sisäisen vastuksen testeri

 

Sisäisen vastuksen testeri koostuu yleensä testilaitteesta ja siihen liittyvästä testilaittimesta tai akun kiinnikkeestä. Testikiinnitystä käytetään akun kytkemiseen ja vakaan virran ja jännitteen mittausten varmistamiseksi. Laite tuottaa tunnetun virran ja laskee sitten akun sisäisen resistanssin mittaamalla jännitehäviön akun purkautuessa.

 

Testauslaitteella on yleensä seuraavat ominaisuudet ja toiminnot:

 

1. Erittäin tarkka mittaus: Sisäinen resistanssin testaaja voi antaa tarkkoja sisäisen vastuksen mittaustuloksia akun suorituskyvyn ja kunnon arvioimiseksi.

 

2. Nopea mittaus: Sillä on yleensä nopea mittausominaisuus, joka voi suorittaa akun sisäisen vastuksen mittauksen lyhyessä ajassa ja parantaa testin tehokkuutta.

 

3. Monitoiminen: Sisäisen vastuksen mittauksen lisäksi jotkin sisäisen resistanssin testaajat voivat testata ja valvoa myös muita akun suorituskykyparametreja, kuten akun kapasiteetin testausta, jännitteen mittausta ja lämpötilan mittausta.

 

4. Tiedonhallinta: Se on yleensä varustettu tietojen tallennus- ja hallintatoiminnoilla, jotka voivat tallentaa ja tallentaa mittaustietoja, tukea tietojen vientiä ja analysointia sekä helpottaa tietojen vertailua ja analysointia käyttäjille.

 

5. Laaja sovellettavuus: Sisäistä vastustesteriä voidaan käyttää erityyppisiin ja erityyppisiin akkuihin, mukaan lukien litiumakut, lyijyakut, nikkelimetallihydridiakut jne.

 

Sisäisen vastuksen testaajalla on tärkeä sovellusarvo akun tuotannossa, akun huollossa, akun laadunvalvonnassa ja muilla aloilla. Akun sisäistä resistanssia mittaamalla voidaan arvioida akun suorituskykyä ja käyttöikää sekä havaita akun vika- tai huononemisongelmat ajoissa, jotta akun hallinta ja huolto toteutuvat.